ПЗМ заедно со здружението на невролози на Македонија во соработка со фармацевтската куќа Ел фарма Скопје организира стручен состанок на ден 20/05/2015. Состанокот ќе се одржи во конгресна сала на винарија Стоби со почеток во 14:00 часот на тема:
“Третман на невротски растројства”

На ден 25/12/2014 со почеток во 13:00 часот во бизнис салата на Скопски Саем ПЗМ организира
завршен секциски состанок за 2014 година со спонзорство
на Глаксо Смит Клајн Претставништво Скопје.

ПЗМ заедно со здружението на невролози на Македонија во соработка со фармацевтската куќа Лек Скопје организира стручен состанок на ден 28/11/2014. Состанокот ќе се одржи во Хотел Александар Палас Скопје со почеток во 14:30 часот на тема:
” Невропсихијатриски аспекти на деменциите “

ПЗМ заедно со здружението на невролози на Македонија во соработка со фармацевтската куќа Актавис организира стручен состанок на ден 30/05/2014. Состанокот ќе се одржи во City Hall центарот (Поранешен МКЦ) со почеток во 14 часот на тема :

“Алцхајмеровата болест помеѓу психијатријата и неврологијата
                             во секојдневната клиничка пракса”

ПЗМ во соработка со фармацевтската компанија Актавис организира стручен психијатрсики  состанок на ден 09/05/2014, со почеток во 13:30 часот во музејот на македонската борба-Скопје на тема:

“Предизвици во третман на мајор и резистенти форми на депресија”.

ПЗМ во соработка со фармацевтската компанија Алвоген организира психијатриски секциски состанок
на ден 11/04/2014 со почеток во 13:30 часот во М6 Едукативен центар Скопје.

Темата на состанокот е: “Тианептин во третман на депресија”.

Во периодот од 28/02 до 08/03 2014 година одржана беше секцијата на тема:


” Третман на анксиозни и депресивни растројства во различни животни фази “


Во прилог ќе можете да ги превземете презентациите кои беа доставени од страна на презентерите:
Анксиозност и депресија во генеративен период
SSRI и SNRI во третман на депресија и анксиозни растројства
Антидепресивна терапија во развоен период
(Со клик на насловот на презентацијата истата можете да ја превземете)

 

Од 07.03 до 08.03.2014 ПЗМ во соработка со Алкалоид во Охрид организира секциски состанок на тема

                       ” Третман на анксиозни и депресивни растројства во различни животни фази ” 

повеќе информации подоцна..

 

 

Од 28.02 до 02.03.2014 ПЗМ во соработка со Алкалоид во хотел ” Аурора ” – Берово организира секциски состанок на тема

                       ” Третман на анксиозни и депресивни растројства во различни животни фази ”