ПЗМ во соработка со фармацевтската компанија Актавис организира стручен психијатрсики  состанок на ден 09/05/2014, со почеток во 13:30 часот во музејот на македонската борба-Скопје на тема:

“Предизвици во третман на мајор и резистенти форми на депресија”.

Постирано во: Случувања.
Последен пат изменето: May 2, 2014